Wednesday 28 December 2016

Fix Pagar good News – Fix Pagar Na News Tran Nirnay Juo NEws

·   0

<

FIX PAGAR NA NEWS  TRAN DIVAS MA BE MOTA NIRNAY


Gujarat Sarkar Ma Fix Pagar Ko Leke Ek Naya Mudda Charchit me Aaya he.  • Hal Hi me mile News ke mutabit Srakar ko Fix Pagar Me 5 year ka karykal Ko kam Kar ke , Job Ke Karykal Ko Suru Se Gina Jayega, Agar Esha Ho Jayega To Srkara Ko To    Mushkile To Hogi,
  • Par Ishshe Fix Pagr Valo ke Mukh Pe Khushi Chha jayegi.
  • Ab Aage Dekhte ke sarkar Kya Fesla leti he or Full Pay me Bhi kay decision AAta He


      View news- Click here