Thursday 4 May 2017

GUJARAT POLICE CONSTABLE RECRUITMENT LATEST UPDATES: Lokrashak Tarike Nimnuk Pamel Umedvaro Ne Hajar Raheva Samaj Karava Babat latest circular Botad

·   0

GUJARAT POLICE CONSTABLE RECRUITMENT LATEST UPDATES: Lokrashak Tarike Nimnuk Pamel Umedvaro Ne Hajar Raheva Samaj Karava Babat latest circular Botad

Police Constable , Jail Sipai
Lokrakshak Hathiyari ane Binhathiyari bharti 2016/17.

BOTAD POLICE DEPARTMENT LATEST CIRCULAR DECLARED

DOCUMENT SATHE UMEDVARO NE  HAJAR REHVA BABAT PARIPATAR

Lokrashak Tarike Nimnuk Pamel Umedvaro Ne Hajar Raheva Samaj Karava Babat latest circular Botad

        click here to view paripatra